Praktijkinfo

Secretariaat

Elke voormiddag kan U terecht bij onze secretaresse , Mw. Nathalie Van Noten.

Afspraken maken

Wij werken enkel op afspraak.
U kan een afspraak telefonisch aanvragen of via de website. Indien U voor een dringend probleem geen afspraak vrij vindt op de website, mag U telefonisch bij de arts een raadpleging vragen.
Komt U met meer dan 1 persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
Een consultatie duurt  gemiddeld 20 minuten. Indien het om een probleem gaat dat meer tijd nodig heeft, gelieve dan telefonisch een afspraak te maken.
Kijk op voorhand na welke medicatie U nodig heeft. Zo kunnen wij voldoende voorschrijven voor een langere periode.
Voorschriften worden niet telefonisch aangevraagd.
Breng steeds uw identiteitskaart mee naar de raadpleging.
Breng een mutualiteitsklever mee indien U gebruik maakt van de derdebetalersregeling.
Gelieve ons bij het niet kunnen naleven van een afspraak zo snel mogelijk te verwittigen. Zo kunnen we op dit tijdstip een andere patiënt voorthelpen.

Huisbezoek

Maak zoveel mogelijk een afspraak op de praktijk.
Een huisbezoek is voorbehouden aan mensen die te ziek zijn om naar de praktijk te komen.
Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn,
adviseren wij U om indien mogelijk naar de praktijk te komen.Het consult in de praktijk is bovendien veel goedkoper voor U.
Vraag een huisbezoek voor de dag zelf aan voor  10 uur.
Elke arts heeft een vaste dag voor huisbezoeken.

Dr. Simon De Belder doet huisbezoeken op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.

Dr. Tinne van den Keybus doet huisbezoeken op maandagvoormiddag.

Dr. Glenn Van Edom doet huisbezoeken op   donderdagnamiddag.

 

Telefoonuurtje

Indien U informatie aan de arts wenst te vragen, kan dit op een welbepaald telefoonuur tussen 12.30 en 14.00.

Buiten deze uren hebben de artsen raadpleging en is een telefoon storend voor de patiënten op raadpleging.

Resultaten van een onderzoek worden niet telefonisch meegedeeld, maar steeds besproken op de raadpleging.

Attesten

Uw arts kan enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Attesten worden enkel afgeleverd na een raadpleging. Dit geldt voor

  • voorschriften
  • attesten van werk- en schoolonbekwaamheid
  • voorschriften voor kinesitherapie
  • verwijzingen voor radiologie
  • verwijzingen voor de specialist

Het RIZIV laat het afleveren van attesten zonder raadplegingen niet meer toe.

Voorschriften

Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens de raadpleging. Er worden voldoende voorschriften meegegeven tot aan het volgende consult.
De richtlijn van de Orde der Geneesheren bepaalt dat we geen voorschriften kunnen klaarleggen.

Wachtnummer

Buiten de consultatie-uren, tijdens weekend en op feestdagen,
kan U terecht op het nummer van de huisarts van wacht : 0900 10 512.
Het wachtnummer van de apothekers is 0900 10 500.

Administratieve gegevens van de praktijk

Praktijk Epione is gevestigd in Rotenaard 4A, 2650 Edegem. U kan ons steeds bereiken via telefoon 03/457.68.24.

  • Toezichthoudende autoriteit:  Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel. 
  • Gereglementeerd beroep: beroepsvereniging (Orde der artsen), de beroepstitel (huisarts). Wij werken volgens de beroepsregels (Code van medische deontologie). 
  • Ondernemingsnummer: dat is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen : 0865.568.909.
  • Gedragscode: Wij werken volgens de Code van medische deontologie, te raadplegen via https://ordomedic.be/nl/code-2018. 

Samenwerking UZA

U kan terecht in praktijk Epione voor raadplegingen bij specialisten cardiologie en neus-keel-oren van het UZA.